Untitled Document
 
 
 
   
home
align="absmiddle"
sitmap admin
   
 
main_intro
 
  Untitled Document
  국내
  해외
HOME > 선교비전 > 국내
 


자매교회                                                                          

교 회
사역자
후원기관
교 회
사역자
후원기관
 금정주님의교회
 행복나눔교회
 김해에바다교회
교회
 다포교회
3남 전도회
 담믈레이츨렁교회
 이수도교회교회
노일송목사
4남 전도회
 비전교회
정종열목사
 주의 길교회
부부 전도회
 학장 사랑의교회
2여 전도회
 원동 중리교회
3여 전도회
 실로암비전교회
 수영 예전교회
4여 전도회
 영광의교회
 진주 한실교회
5여 전도회
 정금교회
 정관 은혜의 교회
6여 전도회
 참 좋은교회
한진준목사
 창원 생명나무교회
7,8여 전도회

돕는기관
단체이름
주       소
후원기관
 고신대학교
 부산시 영도구 동삼1동 149-1051-990-2114  http://www.kosin.ac.kr/
교회
 부산지역SFC
 부산시 부산진구 양정2동 270-11 3층051-868-7991  http://teensfc.com/html/main.html
교회
 아가페세계
 선교회
부산시 사상구 덕포2동 404-8 아가페회관 5층/051- 305-8577-9
교회
 연합신학교
키르키즈스탄  
 은목후원회  
교회
 예수전도단
 (송은지)
 

2004년 1월 김해 참좋은교회 개척예배
2007년 11월 늘행복한교회 개척
개척교회 파송(김종수목사)
 
Untitled Document